۲ مطلب در فروردين ۱۳۹۶ ثبت شده است

هر چه هست از قامت ناساز بی اندام ماست...

یک توصیه برادرانه:


هر وقت خیلی شرایط طوری شد!!!که خواستی شکایت کنی، استعدادهای اهدایی ات را یاد کن، و به یاد آور که چگونه به ثمر نرساندی شان و بعضا هدرشان دادی و دم فروبند و طلب عفو کن!

۲۶ فروردين ۹۶ ، ۲۰:۳۱ ۰ نظر
احمد احمدی

نزدیک است؛ نزدیک

لحظه ی دیدار
لحظه ی دیدار نزدیک است
باز من دیوانه ام ، مستم
باز می لرزد ، دلم ، دستم
باز گویی در جهان دیگری هستم
های ! نخراشی به غفلت گونه ام را ، تیغ
های ، نپریشی صفای زلفکم را ، دست
و آبرویم را نریزی ، دل
ای نخورده مست
لحظه ی دیدار نزدیک است


مهدی اخوان ثالث.

متن شعر از

shereno.com

۱۶ فروردين ۹۶ ، ۰۲:۲۸ ۰ نظر
احمد احمدی