بسم الله الرحمن الرحیم

چند نکته:

اول: گاهی اوقات بغرنجی شرایطش به قدری پیچیده و تو در تو هست که انصافا نمی تونه حتی پیش خودش هم روی قلم بیارشون. فکر که می کنه به این نتیجه می رسه که حضرت محبوب دوست داره فقط خودش از حال بنده نا بنده اش با خبر باشه و لاغیر. الیس الله بکاف عبده.....

دوم: فکر که می کنه، یاد اون داستان توی کتاب داستان راستان می افته. واقعا چرا اون جوان از خداوند خواست که به جای قیامت همین جا عذابش بده؟ خب به قول حضرت رسول، می گفتی همین جا من رو ببخش.

سوم: نکته دوم نکته خیلی مهمی هستا! حواستون باشه که پیامبر راه بسیار هوشمندانه تری پیشنهاد کرده است؛ که اذا محصوا بالبلا قل الدیانون. پس حواسمون باشه که چه دعایی می کنیم.

چهارم: دیریست که دلدار....

زندگی معجون جالبیه، نعمت حیات هم همین طور.

اللهم عجل لولیک الفرج

خداوندا ما را بیدار کن