شیفته تکه های کوچک طنزی هستم که وسط فیلم های کاملا جدی کارگردان های کار درست رو می کنند.

مثال:

توی محرمانه لس آنجلس، کاری که گروهبان اد اکسلی سر لانا ترنر میاره!

یا باز توی همون محرمانه لس آنجلس وقتی پزشک قانونی داره از محتویات معده مقتول گزارش می ده.


اخیرا هم توی فیلمی به این جمله باحال از زبان شخصیت اصلی فیلم برخوردم، در جواب دوستش که می گفت حالا لازم هست اسلحه با خودت بیاری:


It's better to have a gun and not need it than to need a gun and not have it