توییتر فیلترم کرده! فلذا اینجا توییت می کنم:

اگر بخواهم از بین کارگردان های زنده جهان یک کارگردان را به عنوان کارگردان مورد علاقه ام انتخاب کنم، تردیدی در انتخاب دیوید فینچر نخواهم کرد!