کسی درباره رامونا جان چیزی شنیده؟

ایشون یه ریاضی دان خودآموخته هندی است. درسال های ابتدایی قرن بیستم به نوعی توسط هاردی، ریاضی دان انگلیسی کشف می شود. هاردی دعوتش می کند به کیمبریج و بقیه اتفاقات.

تازگی ها فیلم The Man Who Knew Infinity را دیده ام. فیلم درباره زندگی راموناجان است و اطلاعاتی که دادم را هم از فیلم اخذ کره ام. فیلم خوش ساختی است و از دیدنش خوشحالم.

راستش نکته ای که می خواهم بگویم این است که:

همه آدم ها تو زندگی شون نیاز به مربی و راهنما دارند. و این نیاز در انسان های باهوش و نخبه به مراتب بیشتر از افراد معمولی است.
یکی از بهترین دعاهایی که می تونیم برای خودمون کنیم این هست که خداوند یکی از این معلم های خوب خودش را قسمت مون کنه.