این فایل صوتی که در ادامه مطلب می ذارم، بخشی از یادداشت «محمدحسین محمودزاده» است با عنوان «آدم های دور، آدم های نزدیک» که از سفرش با دوچرخه به کنیا و اوگاندا نوشته است و در شماره تیرماه 96 ماه نامه همشهری داستان چاپ شده است؛ و با صدا خودم آن را خوانده و ضبط کرده ام. زمان فایل نه دقیقه و سی و یک ثانیه است. به نظرم ارزش گوش دادن را دارد.
دریافت