دوستی دارم در شهر بوشهر؛

او یک مجاهد است؛

مجاهد واقعی؛

مجاهد فی سبیل الله قطعا مورد عنایت حضرت حق است؛

من بارها با این بشر هم کلام شده ام،بصیرتی در کلامش دیده ام که گاهی برایم حیرت آور است؛

تحلیل هایی می کند که از یک قلب خدایی شده انتظارش می رود، فراست مؤمنانه؛

ممکن است در نگاه اول انسان متوجه آن ذکاوت در ایشان نشود، ولی من شیفته این انسان مجاهد بصیر هستم.

اگر مایل بودید او را بشناسید و با او هم کلام شوید می توانید بروید او را در مغازه اش ببینید.

دوست ندارم او را اینجا معرفی کنم،اگر کسی تمایلی داشت، شخصا پیام بدهد.