و لا لشی من عملی القبیح بالحسن مبدلا غیرک، لا اله الا انت....


واقعا این جمله یعنی چه؟ مگه میشه! آخه چطوری...

خیلی عجیبه، واقعا عجیبه

خداوندا قلب ما را به حقایق عالم دیده ور بفرما