خواستم بگویم به همین سادگی هجده ماه گذشت؛ ولی گزاره مزخرفی هست این خبر، ساده!!! نکته جالب میزان تحمل پذیری یک آدمه


سه روز نجف، سه روز کربلا کمتر از یک روز هم کاظمین: سفری بود بسیار عالی


چه ذوقی کردم وقتی عصر 12 رجب، نزدیک حرم مولا علی این سردار بزرگ سپاه اسلام رو از نزدیک دیدم؛ خداوند سایه عزیزش رو بر سر امنیت این مملکت مستدام بداره

چه خوشحال شدم وقتی در در ورودی باب الساعه ضریح مطهر مولا علی با عزیزی اهل نجف آشنا شدم و این دوستی و آشنایی تا همین امروز هم ادامه داره.


ولی کربلا سخت و تلخ بود. چه محزون شدم اون شب جمعه در بین الحرمین وقتی کنار بچه های مدافع حرم بودم؛ خاصانی که خداوند باب جهاد که به فرموده مولا علی بابی از ابواب بهشت است رو بر ایشان گشوده است.


همه این ها را گفتم و یک حیف باقی می ماند؛ که گفتنی نیست