بسم الله الرحمن الرحیم

چهارم اسفند 94، صبح:

رد و بدل شدن حرف های مهمی با دوستی خیرخواه؛ البته فعلا نافرجام


چهارم اسفند 94، بعد ازظهر:

خبر درگذشت جوانی بیست و شش هفت ساله که به آن دوست خیرخواه خیلی نزدیک و به من نزدیک بود.


نوزدهم اسفند 94:

رد و بدل شدن حرف های مهم تری با بزرگواری خیرخواه و عالم؛ و آغاز نافرجام شدن حرف های صبح چهارم اسفند.

نمی دانم؛


سنجیدن اتفاقات عالم و تدابیر یگانه مدبر عالم با محاسبات عقل ناقص بشری کار بسیار غلطی است. در این سیستم وقتی می خواهند یوسف را عزت دهند، ابتدا می فرستندش در بن چاه. واقعا عجیب است.

ان شاالله که خداوند به حق حضرت ام ابیها عاقبت ما را ختم به خیر کند.