ما بزرگترین ومهمتر ین کاری که در عالم داریم،

وهیچ کاری از اطوار وشئون زندگی از آن مهم تر نیست

این است که

خودمان را بسازیم...


                           حضرت علامه طباطبایی ره  


برگرفته شده از zareh.blog.ir