از لحاظ کلمه‌ی سرخ صمود
و آن شمایل عجولانه‌ی میدان لؤلؤ
و البته
از لحاظ آن برچسب کوچک رنگ‌پریده
روی میله‌ی تابلوی راهنمایی و رانندگی
که شاید حتی عکاس هم متوجه‌ش نبوده
آخر عکاس نا محرم الجزیره چه می‌فهمد؟!
دقت کنید...

مکان: منطقه‌ی سنابس در حاشیه‌ی منامه
منبع: خبرگزاری الجزیره‌ی انگلیسی
عکس: Matthew Cassel, ۲۰۱۲, ۴۸ hours in Sanabis


توضیح: عکس و متن ذیل عکس از سایت www.matr.ir گرفته شده است.


قبلنا پیش خودم فکر می کردم مگر ممکن است مردم بحرین از شر این حکومت رها شوند؛ اصلا شدنی نیست. حکومتی که مورد حمایت آمریکا است و این مردم هم دستشان خالی خالی است. یک دفعه یاد انقلاب 1357 افتادم. حکومت مورد حمایت تام آمریکا بود و دست ما هم خالی. البته علی الضاهر خالی بود. به امید سرنگونی آل خلیفه و پدرشان آل ملعون سعود...