بسم الله الرحمن الرحیم

در کتاب گناهان کبیره آیت الله دستغیب بعد از شرک، دومین گناه کبیره یأس است. پس از یأس که سلاح شیطان است به خداوند پناه می بریم و با نگاه به آینده و به یاری خداوند در ماه رجب از خداوند  درخواست توفیق توبه و خودسازی می کنیم.

استغفرالله و اسئله التوبه

آمین