فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ یحْیى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ کَانُوا یسَارِعُونَ فِی الْخَیرَاتِ وَیدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَکَانُوا لَنَا خَاشِعِینَ(الأنبیاء/90)


پس [دعای] او را اجابت نمودیم و یحیی را بدو بخشیدیم و همسرش را برای او شایسته [و آماده حمل] کردیم زیرا آنان در کارهای نیک شتاب می‏نمودند و ما را از روی رغبت و بیم می‏خواندند و در برابر ما فروتن بودند.


باید این دو را با هم داشته باشیم؛ رغبت و بیم. 


متن و ترجمه قرآن از نرم افزار  المبین گرفته شده است.