وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ(التکویر/8)

 بِأَی ذَنْبٍ قُتِلَتْ(التکویر/9)

عمر هم به نظرم از مواردی باشه که مصداق این آیه هست.