خدایا می دونم که تو می دونی

می نویسم تا خودم یادم نره

دعایی که توی این ماه رمضان بعضی از اوقات از ته دل می خوندمش بخشی از یکی از دعاهای معروف بود:

اللهم اشبع کل جائع

به قول حجت الاسلام محمدرضا زائری عزیز (نقل به مضمون)، تمام گرسنگان جهان.

کسایی که روزانه فقط یک وعده غذا می خورند.

خدایا یادم نبر که گاهی وقت ها بغض ها و .... چه کمکی بهم می کردن، کارکردی که برای اولین بار از .... کشف کردم و مطمئن هستم اگر نبود لطف تو و این شرایط سخت نمی تونستم این رو بفهمم، خصوصا توی اون چهارشنبه خیلی سخت، زیر اون منبع آب.

خداوندا خیر بده به ابوالفضلِ عزیز که بلند شد جلوی اون مقام ارشد و بخاطرمن، بخاطر اون چهارشنبه سخت،اون مطلب رو به اون طرف گفت، توی تقویم جیبیم دیده بود که جلوی اون روز نوشته بودم: سخت ترین روز.